Annons

Mega

Mega är en organisation som har som syfte att utveckla Skara centrum till att bli en attraktiv mötesplats för konsumenter, handel och besökare. 
Den ska ta tillvara medlemmarnas intressen genom information, marknadsföring, aktivitetsdagar, driva projektledning och ge annan service.