Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser finns utmed gator och vägar i tätorter, eller organiserat i större parkeringar vid köpcentra och liknande. Parkeringsplatser måste enligt lagen vara utmålade på vägen med vita linjer och utmärkas med vägmärkesskylt.