Annons

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Sparbanksstiftelsen Skaraborg bildades år 2000 när förutvarande Skaraborgs Läns Sparbank ombildades till aktiebolag med namnet Sparbanken Skaraborg AB. Sparbanksstiftelsen Skaraborg är ensam ägare till banken och genom utdelning från banken kan stiftelsen också lämna bidrag som främjar sparbankens och bygdens utveckling. Fram till och med 2015 har stiftelsen medverkat i finansieringen av olika projekt med 135 mkr. Stiftelsens verksamhetsområde sammanfaller med bankens, d v s Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. Stiftelsen förvaltas av en styrelse. Styrelsen utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 32 till antalet och dessa väljs till hälften av kommunfullmäktige i ovannämnda kommuner och till hälften av huvudmännen själva. Huvudmännen utser också revisor för stiftelsen. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.