Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation (telekommunikationer, IT och radio). Myndigheten sorterar under Näringsdepartementet.