Annons

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp förkortat VA är benämning på vattenförsörjning av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten.