Annons

Gång- och cykelväg

Gång- och cykelväg är en vägbana avsedd för gång- och cykeltrafik, skild från övrig trafik.