Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Alléskolan

Alléskolan är en grundskola i Habo. I skolan går elever från förskoleklass till åk 6, sammanlagt 480 elever. På skolan arbetar drygt 60 personal bestående av förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare som arbetar kring eleverna i fyra arbetslag.