Annons

Vattenfall

Vattenfall är ett energibolag som ägs till 100 procent av svenska staten och är en av Europas största elproducenter. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. Vattenfall producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft.