Annons

Konst

Konst är ett vitt begrepp som inte lätt låter sig fångas i en kort faktaruta. Det avgörande värdet i ett konstverk är inte själva föremålet som föremål. Konstvärdet kommer sig av egenskaperna som antingen är kopplade till konstnärens avsikt eller som kan ge en viss upplevelse hos konstkonsumenten. Det svenska ordet härstammar ifrån fornlågtyskans kunst, med koppling till verbet för kunna.