Annons

NTF

NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, är en oberoende organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. NTF fungerar som en länk mellan den ideella, den privata och den offentliga sektorn.