Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn på de bränslen som kan användas för gasfordon och gasbilar som drivs med gas under högt tryck, ej att förväxla med motorgas.