Annons

Fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn på de bränslen som kan användas för gasfordon och gasbilar som drivs med gas under högt tryck, ej att förväxla med motorgas.