Annons

Hälsa

Hälsa är ett begrepp med många definitioner. Världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946 är den mest använda: Hälsa är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”.