Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Åtal

Åtal väcks vanligtvis av en åklagare vid domstol. Det benämns ibland som talan vid domstol om ansvar för brott. Vid åtal lämnar åklagaren in en stämningsansökan - ett dokument som sammanfattar förundersökningens gärningsbeskrivning, samt som innehåller uppgifter om berörda parter samt vilka lagrum som åberopas.