Annons

Skolstaden Skara

Skolstaden Skara är en Skolsatsning där man vill öka samverkan mellan gymnasieskolorna i Skara för att stärka Skara som skolstad, som debatterats stort i Skara. Kommunala Katedralskolan, friskolan Olinsgymnasiet samt naturbruksgymnasierna Uddetorp och Sötåsen är tänkta att ingå och ha exempelvis gemensamma studenttraditioner, språkutbyten, kompetensutveckling och gemensam marknadsföring. Hösten 2019 lade Allianspartierna fram ett förslag om att avveckla samhällsprogrammet och estetprogrammen på Katedralskolan för att ge möjlighet till Olinsgymnasiet att starta samma utbildningar. Då med olika profiler som e-sport, handboll och golf samt med riksintag. Samtidigt ska Olinsgymnasiet hyra en del av Katedralskolan och 14 miljoner kronor investeras i lokalerna. Förslaget kritiserades av oppositionspartierna och även fackförbunden.