Annons

Järnväg

Järnväg är en typ av infrastruktur för spårbundna transporter - av gods och persontrafik.