Annons

Skara skolscen

Skara Skolscen är en teaterskola med en treterminersutbildning, som har hela Sverige som upptagningsområde. Utbildningen har som mål att förbereda eleverna på de krav som ställs på professionella skådespelare.