Annons

Skivor

Skivor för musik finns i olika utföranden. Tekniken har förändrats, så också storleken och ljudkvaliteten. 78-varvare eller stenkaka är en äldre typ av grammofonskiva som var den dominerande typen av fonogram från 1920-talet fram till vinylskivans genombrott på 1950-talet. Vinyl dominerade fram till och med 1980-talet då cd-skivan fick en allt mer dominerande ställning. I dag sker en stor del av handeln med skivor på mässor, platser där vinylskivor och cd-skivor byter ägare.