Annons

Terrorism

Terrorism, våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället. Det yttrar sig i olika former: Statsterrorism är våldshandlingar sanktionerade av en stat. Nationell terrorism har sin grund i förmenta eller faktiska politiska eller sociala missförhållanden. Våldet utövas av fristående grupper och riktar sig oftast mot den egna staten, dess institutioner och intressen eller mot representanter för den rådande ordningen. Internationell terrorism utövas av organisationer eller grupper som angriper mål även utanför hemlandets gränser. Målen kan vara diplomatisk personal, ambassader, turistbyråer eller kommunikationsmedel, till exempel flygplan och fartyg. (Källa: ne.se)