Annons

Ekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Det svenska ordet ekonomi används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta på både system för resurshantering och det vetenskapliga studiet av sådana system. Motsvarande akademiska discipliner är främst nationalekonomi och företagsekonomi.