Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Kulturmiljöer

Kulturmiljö är ett vittomfattande begrepp. Man brukar säga att det betecknar den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv. Det kan vara det mesta i den ”fysiska” miljön, samhällen, bebyggelse, byggnader med inredning, mm. Även fornlämningar är detsamma, liksom ortsnamn.