Annons

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet övervakar frågor som rör kulturminnesvården i Sverige. Myndigheten lyder under Kulturdepartementet.