Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Olovlig identitetsanvändning

Olovlig identitetsanvändning är missbruk av identitetsuppgifter. Lagen om olovlig identitetsanvändning, som kom 1 juli 2016, syftar till att ge skydd mot den integritetskränkning det innebär att få identiteten utnyttjad.