Annons

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB är ett svenskt statligt ägt bolag grundat 1994. Företagets uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Almi Företagspartner AB är moderbolag i en koncern med operativ verksamhet i 16 regionala dotterbolag samt riskkapitalverksamhet i Almi Invest AB.