Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Jaktbrott

Jaktlag (1987:259) 43 § För jaktbrott döms till böter eller fängelse i högst ett år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans jaktområde eller där tillägnar sig vilt eller vid jakt som sker med stöd av licens bryter mot en för jakten väsentlig bestämmelse i licensen.