Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Höghastighetståg

Enligt Trafikverket saknas en helt entydig och vedertagen definition av höghastigheteståg. Ser man istället till banorna de ska trafikera, höghastighetsjärnväg, är det en järnväg anpassad för tåg i hastigheter över 250 km/h, i praktiken oftast för 300km/h eller mer, med stora kurvradier och utan plankorsningar med vägar. Höghastighetståg ska inte blandas samman med snabbtåg. (Källa: trafikverket.se)