Annons

Migration

Migration är när stora folkgrupper befinner sig i rörelse, ofta på flykt undan sitt hemland på grund av konflikter eller av ekonomiska skäl. Liknande begrepp är ”immigration”, när folk flyttar till ett annat land och ”emigration” som beskriver när folk flyttar ut från ett land.