tagg - Skaraborgs Läns Tidning
Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Forskning

Forskning är en aktiv, planmässig och metodisk process som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet, och resulterar vanligen i vetenskaplig publicering.