Annons

Vildsvin

Vildsvin är ett partåigt hovdjur som tillhör samma art som tamsvinet. Inom det nuvarande Sveriges gränser finns det inga bevis för att det fanns vildsvin efter yngre stenålder. På 1940-talet rymde enstaka djur från vilthägn. 1987 upptäcktes en frilevande hjord i Södermanland. I dag finns det gott om vildsvin i stora delar av Götaland och Svealand.