Skaraborgs Läns Tidning

Annons

IF Metall

Industrifacket Metall (IF Metall) är ett svenskt fackförbund inom LO. Förbundet bildades 2006 genom en sammanslagning av Svenska metallindustriarbetareförbundet och Industrifacket. De båda förbunden är i sin tur produkten av flera tidigare sammanslagningar.