Annons

Västtrafik

Västtrafik AB är Sveriges näst största länstrafikföretag, ägt av Västra Götalandsregionen. Ansvarar för kollektivtrafiken i de 49 kommunerna i regionen.