Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Opera

Opera är en form av musikteater, förknippad med den västerländska konstmusiken från barocken och framåt. Operett är en form av musikteater, främst utvecklad ur fransk opéra comique i populär stil med sång och talad dialog.