Annons

Utpressning

Utpressning är ett brott som regleras i Brottsbalkens 9 kapitel. Utpressning är när någon tvingas till handling eller underlåtenhet genom hot om våld eller skandalisering.