Annons

Infrastruktur

Infrastruktur är ett vittomfattande begrepp som kan vara system för transport av varor, personer och tjänster samt energi och information.