Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Utsläpp av drivmedel

Vid skador på drivmedelstankar, eller fel vid påfyllnad riskerar drivmedel att läcka ut i miljön. Räddingstjänsten åker på flera larm årligen som gäller utsläpp och läckage av drivmedel.