Annons

Förenta Nationerna

Förenta nationerna, FN, är en mellanstatlig organisation grundad 24 oktober 1945 för att främja internationellt samarbete.