Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Mark- och miljödomstolarna

En mark- och miljödomstol är i Sverige en särskild domstol som har som huvudsaklig uppgift att handlägga mål och ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:988) och plan- och bygglagen (2010:900). Tingsrätterna i Växjö, Umeå, Östersund, Nacka och Vänersborg är mark- och miljödomstolar.