Skaraborgs Läns Tidning

Annons

Brottsförebyggande

Brottsförebyggande åtgärder är samhällsinsatser för att förhindra brott innan de inträffar. Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen har Regeringens uppdrag att utveckla och ombesörja insatserna. Dessutom har Brå i samråd med RPS, inom ramen för ingångna samverkansöverenskommelser mellan polismyndigheter och kommuner, stimulerat och påbörjat utvärderingar av lokala brottsförebyggande projekt som bedöms vara särskilt intressanta. (Källa: Brottsförebyggande rådet)