Annons

Brottsförebyggande

Brottsförebyggande åtgärder är samhällsinsatser för att förhindra brott innan de inträffar. Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen har Regeringens uppdrag att utveckla och ombesörja insatserna. Dessutom har Brå i samråd med RPS, inom ramen för ingångna samverkansöverenskommelser mellan polismyndigheter och kommuner, stimulerat och påbörjat utvärderingar av lokala brottsförebyggande projekt som bedöms vara särskilt intressanta. (Källa: Brottsförebyggande rådet)