Skicka in minnesord

Vi publicerar ditt minnesord om en avliden person.

Så skriver du minnesord
Minnesord ska innehålla uppgifter om den avlidnes namn, ålder och hemort. Texten ska vara kortfattad (max 2 000 tecken) och saklig, får inte innehålla dikter och inte vara skriven i Du-form det vill säga riktad direkt till den avlidna. Minnesordet ska vara undertecknat med för- och efternamn samt vara redaktionen tillhanda så snart som möjligt efter dödsfallet.

Bifoga alltid telefonnummer till textförfattaren, detta publiceras inte. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och ändra i insända manus.

Använd formuläret nedan eller maila till: familj.vgt@vgt.se

,