Det var idel glada miner från företagsledningen när Volvos vd Martin Lundstedt presenterade den sista kvartalsrapporten för 2018 tidigare i veckan. De glada minerna återfinns även på företagets motorfabrik i Skövde, där platschefen Lennart Richardsson kan se tillbaka på ett exceptionellt år ur flera hänseenden.

– Det har varit ett kanonkul år, helt fantastiskt. Vi firade 150 år också och hade många aktiviteter under årets alla månader av den anledningen och så fick vi toppa med tillverkningsrekord. Det kan inte bli mycket bättre. Då är det kul på jobbet, säger Lennart Richardsson.

När det gäller produktionen ökade tillverkningen av cylinderhuvuden från 200 000 till 230 000 enheter från 2017 till 2018, medan 170 000 cylinderhuvuden gjordes 2016.

– Det innebär en volymuppgång på 35 procent på två år, konstaterar Richardsson.

I Skövde tillverkas Volvos båda tyngsta motormodeller D13 och D16. Motorerna används i lastbilar, men även i entreprenadmaskiner och till båtar och för industriella ändamål och säljs företrädelsevis på Europamarknaden.

Totalt gjordes 114 000 motorer av de båda typerna under 2018, vilket också är högsta siffran någonsin i bolagets historia. Som jämförelse tillverkades 100 000 motorer 2017 och 89 000 motorer 2016.

– Huvuddelen som tillverkas är D13-modellen, men glädjande nog har även tillverkningen av D16 ökat till den högsta nivån på många år, säger Richardsson.

– Det görs helt fantastiska insatser på fabriken för att kunna producera komponenter och motorer i världsklass och vi har ett fantastiskt team som ställt upp under dygnets alla timmar för att göra det möjligt, tillägger han.

Den ökade tillverkningen av 13-litersmotorn har också inneburit att man begärt och även fått beviljat investeringsmedel för att öka den tekniska kapaciteten när det gäller bearbetningen av cylinderhuvuden för den motorstorleken.

– Det är en betydande investering som vi fått godkänd, vilket är roligt, konstaterar Richardsson.

Emil Ekander och Susanne Davidsson jobbar i D-fabriken där man bearbetar cylinderhuvuden. Här lägger Emil ned färdiga delar som ska levereras till Volvos fabriker utomlands.

Foto Marianne Carlsson

Den höjda produktionstakten har också avspeglat sig på personalstyrkan som ökat med 300 personer, från 2 800 till 3 100 personer under 2018. En del av den bemanningen utgörs av bemanningsanställda och visstidsanställda men exakt hur fördelningen ser ut vill man från företagets sida inte gå in på.

– Vi anpassar oss hela tiden för att ha optimal bemanning vid varje tidpunkt och kommunicerar därför inte vilka som har vilken anställningsform då det är svårt att säga en exakt siffra eftersom den skiljer sig från gång till annan, säger Maria Salomonsson, informationsansvarig på Skövdefabriken.

Richardsson nämner samtidigt att man jobbar med något som man kallar för flexibilitetsverktyg och som inneburit att man kunnat minska på antalet bemanningsanställda.

– Vi jobbar med vad vi kallar för intern rörlighet vilket innebär att medarbetare har möjlighet att växla mellan de olika delarna, gjuteriet, bearbetningen och monteringen.

– Det går ut på att man under en åttaveckorsperiod jobbar på en annan avdelning än sin ordinarie i syfte att öka sin kompetens. Sen kommer man tillbaka till sin egen avdelning och har då med sig nya idéer och ny kunskap, säger Richardsson.

Han konstaterar att systemet är bra både för medarbetarna och företaget och ett bra redskap när det gäller att hantera toppar och dalar i produktionen i de olika delarna av verksamheten.

– På grund av växlande konjunkturer i världen kan det vara högre tryck i en del av anläggningen medan det är lägre i ett annat och då kan man möta den situationen med hjälp av den här typen av flexibilitet, säger Richardsson.

Så långt 2018. När det gäller innevarande år refererar Richardsson till koncern-VD:n Martin Lundstedts förutsägelser om en förväntan avseende oförändrade volymer jämfört med 2018.

Ytterligare ett starkt år att se fram emot således. Samtidigt lägger platschefen in en brasklapp.

– Man måste vara medveten om att vi lever i en konkurrensutsatt bransch som är cyklisk, det vet vi historiskt sett och det är så det är i den här branschen, säger Lennart Richardsson.

Läs mer: Skäl att jubla hos AB Volvo