Tillgången av droger inte minst via internet är förenat med omedelbar livsfara. Antalet drogrelaterade dödsfall i Västra Götaland ökar kraftigt. År 2014 dog 129 människor enbart i Västra Götalands län till följd av bruk av droger. Därtill söker sig alltfler till vårdens akutmottagningar på grund av förgiftning till följd av bruk av narkotikarelaterade substanser.

Furanylfentanyl är ett exempel som visar på behovet av snabba åtgärder. Substansen är nära besläktad med acetylfentanyl som narkotikaklassades av myndigheter så sent som i augusti i fjol. Familjeklassning är en framkomlig metod att snabbare kunna narkotikaklassa de ständigt nya substanser som sprids med allt högre hastighet via internet. Familjeklassning innebär att man klassar en hel grupp av närbesläktade ämnen som har en gemensam grundstruktur. Hade familjeklassning redan varit på plats så skulle den nya nätdrogen furanylfentanyl blivit narkotikaklassad tidigare. Nu dröjde det ytterligare drygt ett halvår och orsakade onödiga skador under tiden.

Moderaterna har, tillsammans med Alliansen, via riksdagsbeslut drivit på vänsterregeringen att agera kring familjeklassning av narkotika. Detta trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet inte bara röstade mot beslutet, utan också reserverade sig mot det. Det är såväl oansvarigt som pinsamt för en regering som påstår att de driver restriktiv narkotikapolitik.

Samtidigt är familjeklassning av narkotika bara en i raden av insatser som krävs. Andra åtgärder måste också övervägas för att komma tillrätta med nya nätdroger:

Se över

Den straffrättsliga

Förbättra samverkan

Vårt långsiktiga mål står fast om ett narkotikafritt samhälle. Varje människoliv som vi kan rädda är värt en systematisk, restriktiv narkotikapolitik. Det spelar en avgörande roll vilken signal samhället sänder till alla ungdomar och unga vuxna om bruket av narkotika, inte minst vad gäller nätdroger.

Därför är den viktigaste prioritering att så få som möjligt ens ska pröva att använda droger. Det ansvariga statsrådet Annika Strandhäll (S) måste ta nya droger på större allvar.

Låt oss alla ta kampen mot narkotika tillsammans, nu. Det är bråttom. Narkotika och nätdroger tar liv i onödan.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson