Den propaganda som riktas mot personer i landet handlar många gånger om att rekrytera människor till extrema organisationer, men också om att cementera ett bokstavstroget budskap.

– De tror på Guds absoluta auktoritet och det leder inte sällan till hat mot västerländska värderingar. De fråntas helt enkelt rätten att välja inriktning och vad de ska tro på, fortsätter terrorforskaren.

Ranstorp menar att den här typen av extremister delar in världen i rent och orent.

– Det finns helt enkelt inte utrymme för några kompromisser, konstaterar han.

Säkerhetspolisen försöker hålla koll på de som återvänder från strider i exempel Syrien och Irak och informera polisen. Men forskaren menar att informationen ofta stannar där och exempelvis socialtjänsten nås inte av uppgifterna.

Enligt underrättelsetjänsten finns det i dag 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige och av dem är ungefär 2 000 personer med islamistisk inriktning.

– Det är en mycket stor ökning och vi har exempelvis 300 som åkt ner till Mellanöstern för att aktivt delta i striderna. För att kunna motverka detta handlar det om att förstå miljöerna och skapa en medvetenhet om hur problemen ser ut.

De här krafterna ökar också på segregationen och många vill att anhängarna helt tar avstånd från majoritetssamhället och dess värderingar.

Vi har fått många rapporter om hur hatfulla budskap och antisemitism spridits i moskéer i Sverige, men Magnus Ranstorp pekar också på andra vägar.

– En del propaganda går givetvis via nätet, men de koranskolor som bedrivs på eftermiddagar och helger har också en roll att spela i spridandet av det här budskapet.

Vad är riskerna om den här utvecklingen fortsätter?

– Att vi motverkar integration och det är bra attregeringen vidtagit åtgärder på det här området, men vi borde satsa ännu mer. Även om någon döms har det inte varit speciellt långa straff och de är snart ute i samhället igen.

Terrorforskaren konstaterar att arbetet tagit fart de senaste åren, men han anser samtidigt att det förebyggande arbetet mot att idéerna ska få fäste varit för dåligt.

Magnus Ranstorp menar att en god möjlighet är att Säpo får hjälp på det här området.

– De kan inte hantera hela problematiken själva. Det handlar delvis om ren brottsbekämpning, men också andra myndigheter måste samverka får att ungdomar inte dras in i den här miljön.

Enligt Ranstorp innebär det att man måste skapa motpoler.

– I dag verkar de många gånger helt ostört om man skulle kunna säga att det finns väldigt lite motstånd.

Sedan i höstas leder forskaren ett projekt åt Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB genom sin roll på Försvarshögskolan. Det går ut på att beskriva hur det ultrakonservativa budskapet från salafistiska jihadister sprids i Sverige.

– Det är en form av islamism som bland annat IS, Boka Haram och al-Qida står bakom och vi har exempelvis sett konsekvenserna i Syrien och Irak.

Han tycker att vi saknat tillräcklig beredskap för att hantera detta.

– En fråga som ofta återkommer på seminarier i ämnet är "när ska vi agera" och det tycker jag säger en hel del.

Hur ska man då agera för att motverka de här krafterna?

– Politiker och myndigheter måste fokusera på de här miljöerna. I dag är vårt land tyvärrmånga gånger ett väldfärds- och ekobrottsparadis.

Den här verksamheten måste också finansieras.

Finns det någon risk att den här diskussionen gynnar högerextrema krafter?

– Vi måste agera på rätt sätt, så att vi inte spär på extremism och populism. De här krafterna tar varje chans att sprida falsk information.

Många av de som rekryterats har kommit från större städer som Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro. Men även småstäder i bland annat Skaraborg är drabbade.

– Tio procent av de som kommer tillbaka är desillusionerade, men femtio procent går direkt tillbaka till den radikaliserade miljön.

Två av dem som återvänt har exempelvis deltagit operativt i Parisdådet och terroristattacken i Bryssel.

Fotnot:

Läs så ska extremisterna stoppas:

Läs Tibrobo dödad i IS-strider:

Läs terrorforskaren kritisk: