Varje år rapporterar akutmottagningar skador till Injury Database. 10-15 procent är olyckor och skador från idrott.

Men utöver drygt 100 000 skadade idrottare på akuten kommer alla idrottare som tas om hand på vårdcentraler eller plåstras om direkt på olycksplatsen.

Den vanligaste idrottaren på akuten är en manlig fotbollsspelare som har fraktur eller stukning på underben och/eller foten.

Men är fotboll den farligaste sporten?

Nej, troligen inte. Tre av fyra idrottsskador orsakas av fotboll, men det är också den överlägset största sporten där över 440 000 personer är medlem i en fotbollsförening.

Troligen är det ändå lågt räknat eftersom det bygger på föreningarnas inrapportering, misstänker Lina Wahlgren, statistikansvarig på Riksidrottsförbundet.

En knapp tiondel av alla skadade spelar ishockey och ungefär lika stor andel håller på med hästsport. Skador i innebandy och alpin skidåkning är också ganska vanliga. Trots att utförsåkning bara görs på vissa platser vintertid.

De idrottsskador som är vanligast på akuten är blåmärke, (en av tre) fraktur (en av fyra) och vrickning, stukning (en av fyra). Oftast krävs dock ingen inskrivning på sjukhuset efter besök på akuten.

De som skadas är nästan alltid under 20 år. Flest skador får 16-19-åringar och de kroppsdelar som oftast råkar illa ut i idrott är händer och fötter plus knän. Överlag är idrottsskador vanligare bland pojkar än flickor. En idrottare på akuten med blödande sår, är nästan alltid en man.

Men vilken idrott ger de allvarligaste skadorna? Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, tog reda på vårdtiden för skador i olika idrotter.

Överlägset längst vård kräver skador från ridsport. Även motorsport ger allvarliga skador, liksom alpin skidåkning. Se tabell nedan eller .

Källa: MSB, Socialstyrelsen, Centrum för idrottsforskning och Riksidrottsförbundet.