Tusentals människor hjälpte till att leta efter den unga kvinnan under de fem sommardagar, som gick efter att hon anmäldes försvunnen vid 21-tiden den 7 juni 2015.

Nerijus Bilevicius kunde bindas till brottet och domen blev livstids fängelse för mord. Enligt hovrättsdomen gjorde han sig skyldig till ett lömskt angrepp på en ödslig plats mot en person som måste ha varit intet ont anande när han dödade den unga kvinnan.

Bilevicius har sedan han påbörjat att avtjäna sitt straff i fängelse begärt att få förflyttas till sitt hemland Litauen för att avtjäna resterande straff där. Detta för att han upplever språkliga svårigheter samt avståndet till sina föräldrar samt sin fru.

Vid förfrågan från Kriminalvården i Sverige till litauiska myndigheter meddelade de att vid en eventuell flytt till Litauen skulle möjligen det leda till att strafftiden reducerades från livstid till ett tidsbegränsat straff på 15 års fängelse. Om det blir någon flytt, samt om straffet i sådant fall reduceras är ännu inte klarlagt.

– Det är inte ovanligt att utländska medborgare som döms i Sverige, begär förflyttning för att avtjäna sitt straff i sitt hemland. Att sedan dömda använder detta som ett sätt att få lindrigare straff är mycket beklämmande. Det är upprörande för alla inblandade men inte minst för familj och vänner, särskilt efter ett sådant brutalt brott, menar Widegren.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga regeringen och ansvarig justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

– Vilka konkreta åtgärder avser regering samt ansvarig minister vidta för att säkerställa att påföljder utdömda i Sverige gäller lika för alla även vid förflyttningar? undrar moderaten.