Elever och lärare är upprörda, f.d elever är arga, väljare är besvikna, tidigare politiker är tveksamma. Men allt sker enligt regelboken för Chicago modellen. Där man undanhåller fakta och håller skolpersonal omedvetna om vad som ska hända. Sedan låter man beslut komma med rasande far. Facket på Katedral agerande föredömligt (torsdag 24/10) och begärde nya förhandlingar och på så vis stoppade privatiseringen av delar av Katedral samt uppsägningar av personal. Beslutet skulle fattas samma dag som informationen till personalen (torsdag 24/10) Öppen fråga till facket på Olinsgymnasiet. Hur går tankarna? Hur ska man kunna jobba i en byggnad, (vägg i vägg), där vinst till ägarna är huvudsyftet i den ena och i den andra jobbar dom kommunala som fått gett bort både lokaler och program (och fått arbetskamrater uppsagda). Intressant och få veta hur facket på Olinsgymnasiet tänker?

Bo Karlsson - Vänsterpartiet Skara

Läs mer:

Relaterat till artikeln