Utöver att svara ja eller nej på läsarnas frågor har politikerna som svarar i #kandulova också ett fritextfält till sitt förfogande, där de kan fördjupa och nyansera sina svar.

Grundtanken med #kandulova är att lägga makten över frågan i väljarnas händer. Genom att, så att säga, tvinga politikerna att svara ja eller nej hoppas vi undvika det som brukar kallas politikersvar – som många väljare brukar uppfatta som otydligt och lite frustrerande. Det brukar sägas att det saknas raka svar i valrörelsen och det här är vårt sätt att både förstärka dialogen mellan medborgare och politiker och samtidigt i möjligaste mån klargöra vad politikerna vill i väljarnas egna hjärtefrågor.

Patricia Svensson

Stf ansvarig utgivare