– Jag tycker att det är ett oerhört sorgligt tillvägagångssätt. Inte minst eftersom Rotary International fattat beslutet utan att höra vår version, säger den tidigare presidenten Bjarne Pettersson.

Skövde Billingen anser att de bemötts med tystnad av den centrala ledningen och att det ligger andra skäl än regelbrott bakom beslutet.

– Man skulle kunna säga att vi blivit lite obekväma för flera tidigare guvernörer, men det har även skett misstag från enskilda hos oss och det har vi tagit tag i, konstaterar Bjarne Pettersson.

Skärpning

Bland annat handlar det om en medlem som blev så frustrerad att han skrev ett brev på sociala medier till distriktsguvernören för Skaraborg och Småland.

Klubben har nu i efterhand hört att Guvernören påstår att klubben skulle ha hotat honom.

– Det är inte sant. Vi har reagerat mot oegentligheter inom en paraplyorganisation inom Sverige och vi har stått upp emot sexuella trakasserier, menar Bjarne Pettersson.

Obekväma

Man skulle kunna säga att Skövdeklubben blivit obekväma.

– Men det har även skett misstag från enskilda hos oss och det har vi tagit tag i, konstaterar expresidenten.

Skärpning Bland annat handlar det om en medlem som blev så frustrerad att han skrev ett brev på sociala medier till distriktsguvernören för Skaraborg och Småland.

– Det var en enskild medlem som handlade i desperation, är inget vi som klubb ställer oss bakom och efter det har han  lämnat sina styrelseuppdrag och är ångerfull, fortsätter Pettersson.

Däremot anser många av de 75 tidigare medlemmarna att det krävs en skärpning av ledningsfunktionen i distriktet. Och det har inte fallit i god jord hos alla.

Sorgligt

Däremot tycker Bjarne att det är sorgligt att det gått så här långt.

– Rotary är så mycket mer än den här typen av tvister. Vi har miljoner medlemmar världen över och har hjälpt väldigt många och är ett fantastiskt nätverk.

Han tror att upprinnelsen till motsättningarna startade på en distriktskonferens i Gränna.

– En av medlemmarna från en annan klubb trakasserade servitrisen sexuellt och både sa saker och agerade på ett helt oacceptabelt sätt. Detta drabbade även en av våra medlemmar. Vi ville då driva frågan om en tydlig policy i Rotary för att undvika den här typen av händelser.

Det rörde sig om person som är medlem i samma klubb som Guvernören, men centralt rann det mer eller mindre ut i sanden.

Rekryterat yngre

Skövde Billingen har enligt Bjarne Pettersson framhållits som ett exempel för hur man medvetet kan arbeta för att föryngra en Rotaryklubb och bygga för framtiden.

Man fick också uppdraget att leda en utredning om Rotarys paraplyorganisation, SRS, som många tyckte hade agerat vidlyftigt med representation. Detta samtidigt som ledarna enligt flera uppgifter till tidningen gett sig själva egna projekt som inte varit förankrade.

– Det var inte heller populärt på central nivå.

Billingen har också haft synpunkter på vad de kallar en "tvångsanslutning" till ett IT-system. Ett IT-system som distriktet utrett och kommit fram till är undermåligt och inte borde investeras vidare i. Klubben även i uppdrag av tidigare guvernören att utvärdera ett alternativt system.

Det har heller inte uppskattats.

Uteslutning

Sammantaget ledde det fram till att klubben lades ner på rekommendation från guvernören.

Tidningen har försökt nå honom för en kommentar vid flera tillfällen, utan att lyckas. Men efter att ha tagit del av vissa dokument är motiveringen följande:

Guvernören anser att klubben vid upprepade tillfällen inte har uppfyllt följande minimikrav för klubbar:

• Avstående av guvernörsbesök.

• Klubben löser inte klubbdispyter på ett vänskapligt sätt. Exempelvis har en del klubbmedlemmar fått skickad kommunikation från klubbpresidenten som har karakteriserats av aggressivitet och ovilja till samarbete.

• Vilja till samarbete med distriktet finns inte.

Ligger det inget i dessa punkter som anförts?

– Att vi avstod från guvernörsbesöket berodde på händelsen i Gränna, där vi inte tyckte att guvernören agerat tillräckligt kraftfullt. Men vi bjöd in vice guvernören istället. Vi känner inte igen bilden av vår klubb och jag tycker att det här är mycket tråkigt för organisationen.

Presidenten har dessutom agerat på Skövde Billingens styrelses uppdrag. Och den har varit enig i sina beslut.

Rotary måste nu se till att ta hand om Skövde Billingens medlemmar. Därför har presidenterna i kretsen gått ut med en inbjudan att gästa och söka medlemskap i kretsen klubbar.

Mejlsvar

Lena Lagestam och är PR-ansvarig för en del av verksamheten inom Rotary International. I ett mejl skriver hon följande:

"Det stämmer att klubben har blivit nedlagd av Rotary International. Anledningen är att man inte följt de riktlinjer som finns inom Rotary för att få ha en klubb.

Rotary är en av världens största välgörenhetsorganisationer sett till antalet medlemmar och finns över hela världen. Man har mycket stor frihet som klubb att bedriva verksamhet så som man finner lämpligt men det finns ett antal riktlinjer som alla klubbar i hela världen måste följa.

När det gäller Skövde Billingen så har diskussionen mellan klubben och Rotary International i Zurich och Evanstone där den internationella administrationen sitter - pågått under en längre tid. Det är mycket ovanligt att man ser sig tvungen att lägga ner en klubb, men i det här fallet såg Rotary International ingen annan lösning. Beslutet fattades för ett  par veckor sedan".

Hon säger också att guvernören inte vill kommentera det ytterligare med hänsyn till medlemmarna.

Relaterat till artikeln