Mellan sommaren 2016 och 2019 genomfördes en förstudie gällande en eventuell utbyggnad av Tidaholmsanstalten. Idag har anstalten 168 platser, men enligt förslaget behöver siffran utökas till 245.

– I den här delen av processen kommer även politiken in där Kriminalvården har återkopplat ett behov att utöka budgeten framöver. Där är därför just nu en paus i förstudie- och byggprocessen. Vi står som sagt i startgroparna och vår förstudie är också så väl framarbetad med olika alternativ att när beslut fattas sätter vi full fart, sa kriminalvårdschefen Mikael Wallin till tidningen i oktober.

Avverkning och markförberedande arbete har genomförts på den utökade tomtytan. Kriminalvården räknar med att det tar ungefär ett halvår att upprätta ett etableringsområde eftersom att all upphandling måste ske genom säkerhetsskyddad upphandling, men när utbyggnaden kan bli verklighet är fortfarande höljt i dunkel.

– Projektet står och stampar, det är allt jag kan säga. Det är förberett för utbyggnad, men än så länge finns inget slutgiltigt beslut, säger Kriminalvårdens pressekreterare Gustav Borg.

Finns det någon risk att man istället för att expandera väljer att avveckla verksamheten?

– Jag ser det som högst osannolikt.