Öppet brev till Götene kommun 2017-02-02

De är många nu.

De sökte asyl i vårt land och blev anvisade till Götene av Migrationsverket. Kommunen tog ansvar för dessa barn och de placerades på HVB-hem/familjehem, de fick vuxenstöd, började skolan och fick en god man eftersom de var under 18 år. Väl i Götene börjar nästa resa. Resan in i ett nytt land, till en demokrati, ett land där jämställdhet och allas lika värde är honnörsord. Ett land i fred. De landar här, det är inte lätt, men de kämpar och lär sig språket. Går i skolan. Integreras. Tiden går, månader blir till år. De väntar oroligt på Migrationsverkets beslut. Ska jag få stanna eller få avslag? Så en dag kommer beslutet. Det är nu det händer. Inte alla - men många.

Migrationsverket avslår deras ansökan om uppehållstillstånd och skriver samtidigt upp dem i ålder till 18 +. Det är viktigt att komma ihåg att fylla 18 år är inte samma sak som att bli uppskriven till 18 år. För flera ungdomar är uppskrivningen helt godtycklig och saknar belägg, till och med.

Migrationsverkets egen interngranskning visar att 50 procent av de utförda utredningarna är felaktiga enligt juristen Madelaine Seidlitz. Till och med Amnesty efterlyser en extern granskning av Migrationsverkets verksamhet. Även FN:s flyktingkommissariat UNHCR involveras för en sådan granskning.

Vi pratar inte om vuxna män som utger sig för att vara underåriga. Vi pratar om tonåringar, som är just tonåringar på 14, 15, 16, 17 år. Lärare, personal m.fl. som har mångårig erfarenhet av att jobba med unga intygar att de allra flesta är åldersadekvata, men det hjälper inte ett dugg. Migrationsverket skriver upp dem i alla fall eftersom de saknar godkända id-handlingar och inte kan bevisa sin ålder.

Socialförvaltningen Du är inte vårt ansvar längre Imorgon måste du flytta. Migrationsverket kan inte erbjuda en plats i kommunen, du får flytta till annan kommun där plats finns".

Det är inte svårt att föreställa sig vilken djup avgrund ungdomarna trillar ner i. Över en natt blir de vuxna och förlorar hela sitt nätverk och också skolan eftersom de tvingas byta kommun. De är utsatta, utelämnade och fruktansvärt förtvivlade. Självmorden i den här gruppen ökar. Är detta Sverige? Är detta en rättsstat? Nej, det är djupt inhumant, rättsosäkert och strider mot barnkonventionen. För de är fortfarande att betrakta som barn. Först när ett beslut inte längre kan överklagas är det fastställt och slutgiltigt.

Ungdomen ska således fortsatt betraktas som underårig tills beslutet har vunnit laga kraft. Det finns flera exempel på där barn skrivits upp i ålder för att sedan återfå sin tidigare ålder efter överklagan. Under den långa tid som en överklagan tar har barnet under sin vuxna" tid fråntagits alla sina rättigheter.

Med barnperspektivet som utgångspunkt Vi anser att Migrationsverkets åldersbedömningar inte har någon rättsverkan eftersom bedömningarna oftast bygger på en tjänstemannaanteckning Vi i nämnden har valt att göra så här för att barnen inte ska komma i kläm och fara illa"

Hur kan olika nämnder och förvaltningar göra så olika bedömningar? Hur kan socialtjänsten, som ska jobba med barnkonventionen som ledstjärna, kasta ut de här barnen från sina boenden? Naturligtvis är det pengar som styr. Fortsatta kommunala insatser för de här ungdomarna kostar ju pengar. Men det är .

Så Götene - ta ert ansvar

Vi citerar:

Vi menar att det inte blir rättsäkert, säger Maria Enbuske, verksamhetschef för sektor stöd och omsorg på Lerum kommun. Därför så har vi i nuläget sagt att barnen och ungdomarna får bo kvar i nuvarande boendeform, tills Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft. Och det gör det ju när överklagandet har hanterats utav domstolen (P4 Göteborg, 170105).

Vårt förslag

Vi möter de här barnen varje dag

Uppropet underskrivet av:

Alf Regnander, god man

Anita Hammar, god man

Bo Torstensson, god man

Boel Dafgård, god man

Christina Gustavsson, god man

Gull-Britt Hovler, god man

Gun Johansson, god man

Inga Fransson, god man

Ing-Britt Lingman, god man

Jimmy Selmosson, god man

Johannes Lindh, god man

Lena Råberg, god man

Ritva Björnberg, god man

Sivan Karlsson, god man

Sören Hovler, god man

Ulla Knutsson, god man

Yvonne Wåhlin, god man