Uno Bohman föddes den 14 oktober 1942 i Falköping. I femårsåldern kom han med familjen till Stenum.

Uno blev med åren en färgstark profil i Skara och han var på många sätt engagerad i föreningslivet och i politiken.

Han blev en stor ambassadör för Skara, inte minst genom alla föredrag och guidningar. I sommar var han mitt uppe i en serie stadsvandringar, som han dock tvingades avbryta för ett par veckor sedan då sjukdomen blev för svår.

Hans närmaste är hustrun Ulla och sönerna Mats och Wilhelm med familjer.

Uno lämnar ett stort tomrum efter sig och Skara blir aldrig mer sig lik.